Władze fundacji

Zarząd fundacji:

  • PAULINA ROIK – Prezes Zarządu Fundacji
     
  • ALEKSANDRA MŁYNARCZYK – Wiceprezes Zarządu Fundacji
     

Rada fundacji:

  • ALEKSANDER LIBOLD – Fundator, Przewodniczący Rady Fundacji
     
  • IZABELA LIBOLD – Fundator, Członek Rady Fundacji

FUNDACJA LIBOLD

Kontakt:
tel. +48 601 241 111
e-mail: kontakt@fundacjalibold.pl

Adres do korespondencji:
ul. Sosnowa 23
51-361 Wilczyce

Dane fundacji:

KRS: 0000589897
NIP: 8952062082
REGON: 363170459

Rachunek bankowy nr:
31 1140 2004 0000 3802 7649 6167